Reklamno tržište velikih brojki

Rezultati istraživanja koje je sprovela agencija “Nilsen” pokazali su da se četvrtina svih para predviđenih za reklamu u svetu potroši upravo na tržište maloprodaje visoko obrtnih proizvoda. I to u izuzetno oštroj konkurenciji dinamičnih i marketinški atraktivnih industrija, kao što su zabava, telekomunikacije i IT sektor Postoje proizvodi za koje bi čovek pomislio da im…

Faustovska borba za dušu potrošača

U bliskoj budućnosti, marketing stručnjaci moraće da se prilagode izazovima koje će nametati tehnološko povezivanje stvarnog i virtuelnog sveta Da se kojim slučajem vratimo samo dvadesetak godina u prošlost i da prosečnom stanovniku neke od evropskih zemalja toga doba pokažemo kakve sve tehnološke i digitalne inovacije u svakodnevnom životu koristi pojedinac koji živi u 2016.…

Umetnost višeslojne komunikacije

Kako u teoriji i praksi izgleda to kada je „sve važno za marketing“ Brojni savremeni marketinški koncepti, nastali usled dinamičnog razvoja i širenja novih digitalnih tehnologija, iz teorijskih postavki u stručnoj literaturi često bivaju, sa manje ili više uspeha, implementirani u praktičnu poslovnu politiku sve većeg broja organizacija. Jedan od najuspešnijih primera za to je…

Slučaj digitalne šljive

Baš kao i u slučaju kvalitetnog uzgoja ove reprezentativne srpske voćke, i integrisane marketinške komunikacije traže brojne preduslove i precizno odmerene korake putem kojih marketing stručnjaci nastoje da svrsishodno integrišu sve dostupne komunikacione kanale Zamislite lepu, sočnu šljivu. Taj tradicionalni srpski proizvod. Ali i osvedočeni nacionalni brend, što je još važnije. Ne bez razloga, smatra…

Turbulencije kao normalno stanje u marketingu

U krizom pogođenim preduzećima, zbog prirode i brzine promena na tržištu, upravo zaposleni u marketingu moraju pokazati najviši stepen elastičnosti u kreiranju novih marketinških modela i strategija Razmišljati o novim trendovima i smelo zaviriti u budućnost važni su ciljevi najkreativnijih nastojanja pojedinaca iz marketinške struke, reklamnih agencija, ili preduzeća. U opisu posla zaposlenih u marketingu…

Novi ekonomski poredak

Četiri vrste uticaja digitalne ekonomije na globalnu privredu Mada sâm pojam „digitalne ekonomije“ nije ni nov, ni nepoznat – ima tome već dve decenije otkako se prvi put pojavio u istoimenoj knjizi autora Dona Tepskota – razvoj ove, nekada revolucionarne ideje, u sadašnji ekonomski oblik koji prožima gotovo sve privredne i društvene procese, fenomen je…

MARKETING KAO AUTOPUT BUDUĆNOSTI

Koliko se samo marketing promenio za ovih šest decenija svoga „postojanja”. Moglo bi se reći, kao i čitavo društvo, uostalom… Još od kada se, sredinom 50-tih godina 20. veka – usled potrebe da se odgovori na nove izazove razvoja proizvodnje i tržišta – pojavio kao novi poslovni koncept, marketing je doživeo burne periode transformacije, odrastanja,…

Internet marketing, e-marketing ili marketing na internetu?

Kada sam pre izvesnog vremena, na ovom istom mestu, objašnjavao koje su to sličnosti i razlike između terminoloških pojmova globalnog i multinacionalnog marketinga, postavio sam sebi zadatak da se “razračunam” i sa mnogim drugim marketinškim terminima koji, na prvu loptu, deluju slično, istovetno, gotovo kao da su jezički sinonimi u pitanju. A nisu. Na red…

Marketing i e-business: Crossover poslovanja za novo doba

Kada čovek otvori novine i pročita vest da je Srbija u 2011-toj dotakla dno i da je u našoj zemlji zaposlenost pala na istorijski minimum, malo koja tema može da privuče pažnju, pogotovu ako se radi o metodama i tehnikama koje u realnom životu mogu da povećaju sve ono što Srbija odavno nema – proizvodnju,…