Internet marketing, e-marketing ili marketing na internetu?

Kada sam pre izvesnog vremena, na ovom istom mestu, objašnjavao koje su to sličnosti i razlike između terminoloških pojmova globalnog i multinacionalnog marketinga, postavio sam sebi zadatak da se “razračunam” i sa mnogim drugim marketinškim terminima koji, na prvu loptu, deluju slično, istovetno, gotovo kao da su jezički sinonimi u pitanju. A nisu.

Na red je došao i Internet marketing, pardon, marketing na Internetu (ovo veliko “I” nije tu nimalo slučajno, jer se i dalje odvija žustra polemika da li je internet/Internet vlastita imenica, ime “kompanije”, ili pak opšti termin za ovu globalnu (tele)komunikacionu mrežu – prim. U.M.).

Kod brojnih autora i teoretičara marketinške misli susrećemo se sa pojmom marketing na internetu koji je često predstavljen kao sinonim za internet marketing. Ovde, međutim, nije u pitanju samo igra reči, već se radi o suštinski različitim pojmovima. Marketing na internetu mnogo je bliži klasičnoj definiciji ovog termina koji sugeriše odvijanje marketing aktivnosti preduzeća preko interneta, dakle kao ispunjavanje marketing ciljeva kroz upotrebu interneta i na njemu zasnovanih tehnologija. Internet marketing, međutim, predstavlja čitav koncept i model savremene marketing poslovne filozofije koja kroz internet i pomoću interneta ostvaruje potpuno novu komunikaciju između proizvođača i potrošača, zasnovanu na novim principima i međusobnim odnosima.

Internet marketing: Novi koncept poslovne filozofije

Internet marketing: Novi koncept poslovne filozofije

Ako je nekada dominantna, tradicionalna filozofija marketinga polazila od koncepta masovnog reklamiranja proizvoda – uglavnog jednosmernog, od preduzeća ka potrošaču – novi marketing koncept napustio je ovu proizvodno orijentisanu filozofiju i izgradio novi marketing koncept i  poslovnu politiku u čijem je središtu filozofija koja je orijentisana na potrošača i razumevanje njegovih potreba. Drugim rečima, ako je svojevremeno jedini cilj i svrha reklamiranja (advertajzinga) nekog preduzeća bila u tome da se obuhvati što širi krug potrošača – te je i prodaja proizvoda po klasičnom konceptu uglavnom zavisila od marketinških kampanja – danas, kod internet marketinga, pažnja se pomera sa masovnog ka ciljanom (personalizovanom) reklamiranju, odnosno marketingu „jedan na jedan“. Ovakav usmereni marketing akcenat stavlja na pažljivo odabrane pojedince (potencijalne potrošače) kojima se prilagođavaju proizvodi i usluge preduzeća. Zahvaljujući ovakvom pristupu, internet je veoma brzo postao pogodan medij sa razne marketinške strategije, nove oblike trgovine i unapređenje sveukupnih odnosa sa potrošačima.

Dobro, a šta je onda e-marketing, upitaćete se. U kakvom je on “srodstvu” i odnosu sa internet marketingom? Terminološki gledano, e-marketing je širi pojam, i on podrazumeva postizanje marketinških ciljeva upotrebom svih (a ne samo interneta) elektronskih komunikacionih tehnologija (npr. mobilni telefoni, digitalna televizija, različiti uređaji, smart kartice itd.). Prema guruu marketinške teorijske misli F. Kotleru, elektronski marketing je marketinška strana e-trgovine, odnosno nastojanje preduzeća da obaveštava, oglašava i prodaje proizvode i usluge preko interneta (dodajmo, i drugih elektro-komunikacionih tehnologija – prim. U.M.).

U krajnjoj liniji, svi ovi navedeni pojmovi (internet marketing, e-marketing, ili marketing na internetu) u saradnji ili nezavisno od tradicionalnih marketing kanala i medija, treba da obezbede uspostavljanje pozitivnih i dugoročno održivih odnosa sa potrošačima, kroz kreiranje komparativne prednosti preduzeća u odnosu na konkurente.

Sama pojava, a zatim i poslovna “eksploatacija” interneta omogućila je ne samo značajan rast efikasnosti poslovanja preduzeća, već je internet platforma postala sasvim novo, još uvek u potpunosti neistraženo “tržište” i pogodan medij za inovirane marketinške strategije, nove oblike trgovine i unapređenje dvosmernog odnosa sa potrošačima i/ili korisnicima proizvoda i usluga. Više nego ikad ranije, u internet marketingu potrošači postaju aktivniji, iniciraju kontakte i tragaju za informacijama o firmama, njihovim proizvodima ili uslugama i – zahvaljujući tom interaktivnom odnosu sa preduzećem – i sami postaju ko-stvaraoci krajnjeg proizvoda pre nego što donesu konačnu odluku o kupovini.

E-marketing: Nesputani prostor marketinških komunikacija

E-marketing: Nesputani prostor marketinških komunikacija

Međutim, kao i kod klasičnog marketinga i kod internet marketinga centralno pitanje je isplativost, te je stoga potrebno sagledati odnos izmedu troškova kampanje i ostvarenih rezultata. Opravdati troškove reklamiranja na, zapravo, „virtuelnom” tržištu nije nimalo lak zadatak. U tu svrhu razvijene su brojne efikasne metode pomoću kojih je moguće proceniti troškove internet reklamiranja. Najčešće, troškovi reklame mogu se proceniti na osnovu broja pristupa, poseta ili „klikova” određenoj internet stranici. Isto tako, postoje i brojni instrumenti promocije, odn. promotivne tehnike na internetu, od kojih su najzastupljenije: marketing pretrage, internet oglašavanje, odnosi sa javnošću na internetu, viralni marketing, afilijativni (affiliate) marketing, imejl marketing, blog marketing, marketing diskusionih grupa itd.

Zahvaljujući pojavi interneta i razvoju informaciono-digitalnog tržišta, stvorili su se uslovi i za formiranje sveobuhvatnih marketinških koncepata i strategija, koji se u savremenoj stručnoj literaturi mogu pronaći pod terminima holistički i integrisani marketing. Ali o tome nekom drugom prilikom.

_____________

Napomena:

U članku je korišćena sledeća literatura:

Stankov U, Ćurčić N, Dragićević V, On-lajn promotivne tehnike kao faktor unapređenja promotivnih mogućnosti veb sajtova

Jobber D, Osnovi marketinga

Stankić, R, Elektronsko poslovanje

Kotler F, Vong V, Sonders Dž, Armstrong G, Principi marketinga

 

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s