Kako sam postao neprijatelj „4P“ marketinga?

Tokom fakultetskog „raspusta“, donekle iznuđenog usled arktičke zime koja je našu Vladu navela na proglašenje vanredne situacije u zemlji, čovek mora, hteo-ne hteo, da kontemplira o mnogim stvarima. Na dnevni red je došla i struka – vreme je da se razbiju i neki marketinški tabui, a jedan od njih, čuveni „4P“ marketing miksa, perjanica je…

Šta možemo da naučimo iz fundamenata klasične škole menadžmenta

Pioniri nauke o menadžmentu, svojim istraživačkim radom i naučnim teorijama s kraja 19. i početkom 20. veka, umnogome su razjasnili složene odnose menadžera i zaposlenih, omogućivši rukovodiocima da efektivno upravljaju većim i kompleksnijim organizacijama, naglašavajući pritom efikasnost organizacije kao celine. Da li je tako nešto moguće danas, hoćemo li iz svetske ekonomske krize izaći sa…

MARKETING SPORTSKE INDUSTRIJE

Eksplozivan razvoj sporta i aktivnosti vezanih za sport tokom proteklih decenija, podstaknut jednom novom filozofijom koja pokušava da ujedini sportske i poslovno marketinške aspekte – u svetu u kome su razvoj industrije, napredak tehnologije, razvoj komunikacija i opšta globalizacija postali sada već glavne odrednice razvoja čovekovih delatnosti u XXI veku – uslovili su  stvaranje jedne…